ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΚΡΕΑΤΩΝ

DANISH CROWNΔΑΝΙΑΔΑΝΙΑ
  • Χοιρινά τεμάχια μετά ή άνευ οστών νωπά ή κατ/να σε συσκευασία vacuum ή αέριο.
  • Όλα τα τεμάχια, βοδινά, μοσχαρίσια, γάλακτος νωπά ή κατ/να, με ή άνευ οστών σε συσκευασία vacuum.

dapsaΙΣΠΑΝΙΑΙΣΠΑΝΙΑ
  • Μοσχαρίσια και παραπροϊόντα αυτών.
  • Αρνιά και παραπροϊόντα. Συκωταριές, έντερα, κεφαλάκια, μπόλιες, γλυκάδια.

ColomerΙΣΠΑΝΙΑΙΣΠΑΝΙΑ

Κατεψυγμένα βοδινά και πρόβεια κρέατα.

SiPimpexΙΣΠΑΝΙΑΙΣΠΑΝΙΑ

Χοιρινά, αρνιά και παραπροϊόντα αυτών.

Με ένα τηλεφώνημα παραγγέλνετε το είδος και την ποσότητα. Όλα τ' άλλα είναι δική μας υπόθεση. Θα παραλάβετε στην έδρα σας την ημέρα που ζητήσατε στην συμφωνημένη τιμή ό,τι παραγγείλατε. Τόσο ΑΠΛΑ, τόσο ΓΡΗΓΟΡΑ, εβδομαδιαίες φορτώσεις. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ καλύτερη από την προηγούμενη παράδοση.

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ που διακινεί η εταιρεία
μας διαθέτουν πιστοποιητικά ποιότητας:
ISO HACCP Conformity
Analysis