ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ POLYSTAR

ΦΟΙΝΙΚΕΛΑΙΟ Σ.Τ. 36-39 & 39-42 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Παράμετρος Μέθοδος Όρια Τιμών Ευρεθείσες Τιμές
Free Fatty Acid (%) AOCS Ca 5a-40 0.1 max 0.06
M&I (%) AOCS Ca 2c-25 0.1 max 0.02
Slip Melting Pt(C) AOCS Cc 3-25 36-39 38.2
Iodine Value (Wijs) AOCS Cd 1b-87 40-52 44.07
Peroxide Value(meq/kg) AOCS Cd 8-53 1 max 0.01
Colour Red (5.25' cell) AOCS Cc 13b-45 3 max 2.70

Εξαιρετικής ποιότητας για τηγάνισμα χωρίς να ταγγίζει και άλλες χρήσεις.

ΥΔΡΟΓΟΝΟΜΕΝΟ ΦΟΙΝΙΚΟΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ Σ.Τ. 34 - 36 & 36-38 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Παράμετρος Μέθοδος Όρια Τιμών Ευρεθείσες Τιμές
Free Fatty Acid (%) AOCS Ca 5a-40 0.1max 0.04
M&I (%) AOCS Ca 2c-25 0.1 max 0.04
Slip Melting Pt(C) AOCS Cc 3-25 34-36 34.40
Iodine Value (Wijs) AOCS Cd 1b-87 5-11 7.17
Peroxide Value(meq/kg) AOCS Cd 8-53 1 max 0.20
Colour Red (5.25' cell) AOCS Cc 13b-45 1 max 0.80
Yellow   10 max 4.00
SFC at 20C (%) IUPAC 2.150 67-74 70.88
SFC at 25C (%)   35-43 43.00
SFC at 30C (%)   12-17 16.14
SFC at 35C (%)   4-7 6.00
SFC at 40C (%)   2 max 1.34

Εξαιρετικής ποιότητας για έδεσμα γιαούρτι και άλλες χρήσεις.

ΔΙΠΛΗΣ ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΛΜΟΛΕΪΝΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Παράμετρος Μέθοδος Ευρεθείσες Τιμές
Free Fatty Acid (%) AOCS Ca 5a-40 0.098
M&I (%) AOCS Ca 2c-25 0.023
Iodine Value AOCS Cd 1d-92 62.3
Slip Melting Point AOCS Cc 3-25 16.2DEG C
Peroxide Value(meq/kg) AOCS Cd 8-53 0.7MEQ/G
Colour (5.25' cell) AOCS Cc 13e-92 3.4RED
35 YELLOW
Cloud Point AOCS Cc 6-25 4.8 DEG C

 

Εξαιρετικό για τηγάνισμα, χωρίς να ταγκίζει.
Λόγω μεγάλης αντοχής δεν χρειάζεται αλλαγή, απλώς συμπληρώνετε.

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ που διακινεί η εταιρεία
μας διαθέτουν πιστοποιητικά ποιότητας:
ISO HACCP Conformity
Analysis