ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στο κέντρο της Αθήνας, Ταύρος, σε ένα χώρο 4.500m2  με σύγχρονες αποθήκες 3.500m2  έχουμε την δυνατότητα ταυτόχρονης φορτοεκφόρτωσης 4 φορτηγών αυτοκινήτων.

Άμεση εξυπηρέτηση

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ που διακινεί η εταιρεία
μας διαθέτουν πιστοποιητικά ποιότητας:
ISO HACCP Conformity
Analysis